Sunday, January 24, 2010

Apa itu hukum adat?

Hukum adat, peraturan dan undang-undang merupakan aspek kehidupan masyarakat yang penting kerana aspek ini menjamin kestabilan dan keselamatan negara. Adat bermaksud peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat secara turun-temurun sehingga menjadi hukum yang mesti dipatuhi oleh semua. Miasalnya, seseorang yang ingin menghadap Sultan mesti berpakaian lengkap, berpancung dan berkeris di depan. Dia tidak akan dibenarkan mengadap sekiranya berkeris di belakang. Adat seperti ini tidak pernah tertulis tetapi menjadi undang-undang di istana. Undang-undang tersebut dinamakan hukum adat. Hukum adat berdasarkan dua sumber iaitu resam atau turun-temurun dan hukum syarak mengikut mazhab Shafie. Dua jenis hukum adat di Tanah Melayu ialah Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Hukum Adat tidak pernah ditulis tetapi dihafal oleh Ketua Adat.
Hukum Adat merangkumi segala aspek kehidupan masyarakat, peraturan dan resam, akhlak dan adat istiadat. Kedua-dua Adat Perpatih dan Adat Temenggung berasal dari utara Sumatera. Menurut Terombo atau ‘ Lagu asal usul adat ’ , terdapat dua orang adik-beradik iaitu Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Datuk Ketemenggungan yang berkuasa di Palembang telah membuat undang-undangnya sendiri iaitu Adat Temenggung, sementara Datuk Perpatih Nan Sebatabg yang berkuasa di Pagar Ruyung telah membuat undang-undangnya sendiri yang dinamakan Adat Perpatih.

No comments:

Post a Comment